Pracovníci katedry

Vedúci:

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

  • Todd Patterson, M.Div., Ph.D.
  • Mgr. Benjamin Uhrin, ThD.

Externí učitelia:

Ostatní pracovníci:

  • Mgr. Dana Kujnischová