Rozvrh

  • Termíny dištančného štúdia v letnom semestri 2017/2018:

            9. 2. 2018

            23. 2. 2018

            9. 3. 2018

            23. 3. 2018

            13. 4. 2018

            27. 4. 2018

22. 9. 2017

6. 10. 2017

27. 10. 2017

10. 11. 2017

1. 12. 2017

15. 12. 2017

17. 2.

3. 3.

17. 3.

31. 3.

21. 4.

5. 5.