Štátne skúšky

Štátne skúšky prebiehajú ústnou formou, hlavnou časťou štátnej skúšky je obhajoba záverečnej práce. Otázky k obhajobe sa týkajú najmä záverečnej práce a vychádzajú z posudkov vedúcich prác a oponentov.

 

Termíny štátnych skúšok v akad. roku 2021/2022

Bakalárske štátne skúšky:
18. mája 2022 o 9.00 hod. v miestnosti AB207 (Dek3)

Magisterské štátne skúšky:
14. júna 2022 o 9.00 hod. v miestnosti AB207 (Dek3)

Obhajoby dizertačných prác v doktorandskom štúdiu:
28. júna 2022 o 14.00 hod. online (účastníkom bude poslaný link)