Štátne skúšky

Štátne skúšky v akad. roku 2018/2019:

Magisterské skúšky    1. termín       28. mája 2019 o 9.00 hod.

                                  2. termín       26. augusta 2019 o 9.00 hod.

 

Bakalárske skúšky:    1. termín       18. júna 2019 o 9.00 hod.

                                 2. termín       27. augusta 2019 o 9.00 hod.

 

Bližšie informácie sledujte na https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/statne-skusky-2018-2019.html.

Tematické okruhy k štátnym skúškam