Štátne skúšky

Štátne skúšky v akad. roku 2018/2019:

Magisterské skúšky    2. termín       23. augusta 2019 o 9.00 hod.

 

Bakalárske skúšky:   2. termín       26. augusta 2019 o 9.00 hod.

 

Tematické okruhy k štátnym skúškam

Rozvrh

Absolventi