Publikácie

 

 • Periodiká
  • Testimonium Fidei 
   Časopis pre teológiu a katechetiku.
   Číslo 1/2013
   Číslo 1/2014
   Cena jedného vydania je 5 Eur. Časopis si môžete objednať e-mailom na adrese: dana.kujnischova@umb.sk

   Kaine Ktisis
   Toto periodikum je zborníkom prác študentov KTaK. Prvé číslo obsahuje práce doktorandov. Ďalšie čísla budú otvorené aj pre najlepšie práce ašpirantov nižších akademických stupňov. Zborník bude vydávaný približne jeden krát za rok.