Kontakt

Vedúca katedry: PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
viktoria.soltesova@umb.sk
tel: 048-4464911

Tajomník katedry: Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, ThD.
jaroslav.madar@umb.sk
tel: 048-4464916

Sekretárka katedry: Mgr. Dana Kujnischová
dana.kujnischova@umb.sk
Tel.: 048-4464912


Adresa katedry:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Pedagogická fakulta
Katedra evanjelikálnej teológie a misie