Konferencie – referáty, poznámky

Hlavné príspevky z workshopov IX. a X. boli vydané v knižnej podobe "HANESOVÁ, D., ŠOLTÉSOVÁ, V.  Od generácie Y ku generácii Z. Banská Bystrica : KKT PF UMB, 2012". Informacie aj objednavky zbornika od 5.11.2012 na: www.teofania.sk.

X. workshop - Praktické zručnosti v práci s deťmi

2010 - Workshop IX

Konferencia 2009

Konferencia 2007 fotka z workshopu 220907

Konferencia KETM 2006

Staršie konferencie KETM pre katechétov