Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

Deň otvorených dverí katedry bude aj 13. novembra 2018 od 9:00 hod., kedy sa môžu uchádzači prísť pozrieť na bohoslužobné praktikum katedry a výučbu Homiletiky a Novej zmluvy.

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte s bohatým programom- 7. novembra 2018 (09:00-14:00).
Informácie o štúdiu a prednášky s pánom profesorom ThDr. Pavlom Procházkom, PhD. – Pastorálna teológia (bakalársky program) a Ekumenická teológia (magisterský program). Diskusia s členmi katedry a osobné konzultácie: vybrané informácie sa budú týkať výskumných projektov, ktoré vznikli z potreby teoretického a praktického riešenia otázok z cirkevnej praxe. 
 

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.