Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

ZÁPISY na nový akademický rok 2019/20, platia aj pre tých, ktorí si zabudli spraviť elektronický zápis v I. etape:

Zápis do 1. roku PhD. štúdia (popoludní) 3. 9. 2019, Zápis do vyššieho roku PhD. štúdia (popoludní) 4. 9. 2019

Zápis do 1.roku Bc. a Mgr. štúdia II. etapa 3. 9. 2019 

Zápis do 2. a 3. roku Bc. a Mgr. štúdia 4. 9. 2019

zapisovanie na predmety v Harmonograme štúdia: https://www.pdf.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=4485

Štátne skúšky v akad. roku 2018/2019 opravný termín!!!

Magisterské skúšky    2. termín       23. augusta 2019 o 9.00 hod.

Bakalárske skúšky:   2. termín       26. augusta 2019 o 9.00 hod.

https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/statne-skusky-2018-2019.html

Konferencia pri príležitosti výročia Pedagogickej fakulty VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ, ktorá sa uskutočnila na PF UMB dňa 10.4.2019 obsahovala aj sekciu "Diakonia v cirkevnej praxi".


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.