Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

Predlžujeme termín prijímania prihlášok na štúdium do 30. apríla 2019.

Pozývame Vás na konferenciu pri príležitosti výročia Pedagogickej fakulty VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ, ktorá sa uskutoční na PF UMB dňa 10.4.2019

 od 13:00 hod. bude na katedre konferencia "Diakonia v cirkevnej praxi".


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.