Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

 

Pozývame Vás na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UMB

13. novembra 2019

 

https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/statne-skusky-2018-2019.html

Konferencia pri príležitosti výročia Pedagogickej fakulty VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ, ktorá sa uskutočnila na PF UMB dňa 10.4.2019 obsahovala aj sekciu "Diakonia v cirkevnej praxi".


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.