Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál. 

 

Rozvrh prezenčného štúdia je zverejnený na stránke fakulty.

Od 8.11.2021 sme prešli do hybridnej formy výučby, v aplikácii moodle sú informácie o online výučbe.

Link - aplikácia LMS moodle: https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=38 (aktívne po prihlásení sa)

Nasledujúce termíny dištančného štúdia: 26.11.2021 (1., 2. a 4. ročník) a 10.12.2021 (1. a 2. ročník) - online.

Opatrenia, ktoré súvisia s účasťou na výučbe, sledujete na stránke fakulty, ako aj všeobecné platné nariadenia:

https://www.pdf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-informacie-covid/ 

Rozvrh

 

 

 

 


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh

Absolventi