Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

Vážení študenti,
dnes bol na stránke fakulty zverejnený upravený harmonogram štúdia na letný semester 
 
Milí študenti,
UMB predlžuje prerušenie prezenčnej metódy štúdia od 30. marca 2020 do odvolania.  
​Naďalej teda budete študovať individuálne dištančnou formou.​
Kontaktujte učiteľov ak potrebujete poradiť, pokračujte mailami v konzultáciách záverečných prác.
​Napíšte mi prosím, pokiaľ nemáte prístup do moodla na umb alebo detm. Primárne​ tam máte podklady pre povinné predmety.
Ak potrebujete preposlať správu s pokynmi na prihlásenie sa, napíšte mi.
Sledujte naďalej stránku fakulty. Ak by sa upravoval harmonogram štúdia, bude tam zverejnený.
S prianím Božieho pokoja, Viktória Šoltésová (vedúca katedry).

https://www.umb.sk/aktuality/mimoriadne-opatrenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu-sars-cov-2.html

Podklady na dištančné štúdium máte v sylabách zverejnených pod menom každého vyučujúceho na stránke https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-teologie-a-katechetiky/clenovia-a-clenky-katedry.html
ako aj na https://moodle.detm.org/login/index.php 

Konzultujte záverečné práce elektronickou formou, vyučujúci pracujú doma tak, ako keby boli v kancelárii. Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám Boží pokoj a múdrosť na každý deň V. Šoltésová, vedúca katedry.

Termín podávania prihlášok na štúdium na UMB sa predlžuje. Termín predĺženia podávania prihlášok na fakulty upresníme v súvislosti s vývojom šírenia infekcie koronavírusu SARS-CoV-2. O termíne Vás budeme informovať priamo na stránke unverzitného webu a weboch fakúlt UMB.

13.12.2019 o 10:00 hod. na katedre - Záverečná oponentúra projektu Kega "Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (č. 042UMB-4/2018č. 042UMB-4/2018) https://www.detm.org/media/upload/pagefiles/Diakonika_text_A5_final.pdf

 


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.