Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál. 

Podávanie prihlášok je predĺžené do konca apríla 2022!

Ponúkame Vám štúdium v nasledujúcich stupňoch, odboroch a formách štúdia:

Bc.: Evanjelikálna teológia a misia, 3-ročné štúdium, denná aj denná dištančná forma (pre zamestnaných, prípadne tých, čo študujú aj iný odbor)*
- pri dennej forme sa usilujeme o rozvoj komunitného života študentov
- pri dištančnej forme denného štúdia vytvárame také podmienky, aby dokázali študovať aj pracujúci, ľudia študujúci iné odbory, či dôchodcovia. 
- absolvent získava uplatnenie v cirkvi, misijných službách a sociálnych službách, v nemocniciach, armáde... 
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa naň nadviazať kdekoľvek na svete.  
Prihláste sa!

Mgr.: Evanjelikálna teológia, 2-ročné štúdium, denná aj denná dištančná forma*
- pri dennej forme sa usilujeme o rozvoj komunitného života študentov
- pri dištančnej forme denného štúdia vytvárame také podmienky, aby dokázali študovať aj pracujúci, ľudia študujúci iné odbory, či dôchodcovia.
- absolvent získava uplatnenie v cirkvi, misijných službách a sociálnych službách, v nemocniciach, armáde...
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa naň nadviazať kdekoľvek na svete. 
Prihláste sa!

ThDr.: Teológia, rigorózne konanie
- štúdium prebieha dištančnou formou*, jedná sa o ročné štúdium spojené so záverečnou skúškou a obhajobou práce. 
- toto štúdium umožňuje vyprofilovať sa v konkrétnej oblasti teológie a menším výskumom aj prehĺbiť poznanie v danej oblasti. 
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa naň nadviazať kdekoľvek na svete.  

PhD.: Teológia, doktorandské štúdium
- štúdium prebieha buď dennou alebo aj dištančnou formou, jedná sa o 3-5-ročné štúdium. Pozostáva z viacerých skúšok a vedecko-výskumnej činnosti.  
- toto štúdium umožňuje vyprofilovať sa v konkrétnej oblasti teológie a rozsiahlejším výskumom aj prehĺbiť poznanie v konkrétnej oblasti. 
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa naň nadviazať kdekoľvek na svete.  

-----------------------

* POZOR v prípade záujmu o dištančnú formu si v prilháške zvolíte formu dennú. Dištančnú alebo hybridnú formu štúdia si po prijatí a zapísaní na štúdium dohodnete priamo na katedre s vyučujúcimi. Všetci študenti denného štúdia majú rovnaké povinnosti. Pre detailnejšie informácie volajte: 0905 933 989, vedúci katedry doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. 

Kontakty pre viac info: 

- 00421 905 933 989, doc. ThDr. Albín Masarik, PhD., vedúci katedry 
- 00421 48 446 4912; 00421 904 880 777, Mgr. Dana Kujnischová, asistentka Oddelenia administratívnej podpory katedier. 

KLIK - Všetky informácie k prihlasovaniu - KLIK

 

V Letnom semestri sme prešli do prezenčnej/hybridnej formy výučby,

v aplikácii moodle sú pri každom predmete informácie o prípadnej online výučbe z triedy podľa rozvrhu a o blokovom vyučovaní v prípade, že sa vyučujúci dohodol na výučbe v piatok alebo v iné dni so svojou skupinou študentov.

Link - aplikácia LMS moodle: https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=38 (aktívne po prihlásení sa)

Pani doc.PaedDr. V. Šoltésová PhD. vyučuje okrem prezenčnej formy aj dištančne v blokoch tieto predmety bakal. štúdia: Diakonia 2 (1. a 8.4.2022 9:00-12:00), Exegéza NZ a Komunikácia (1. a 8.4.2022 12:30-15:00). Pravidelne prebieha výučba online v týchto predmetoch: Gréčtina 4 každý druhý pondelok podľa dátumov v moodle. V magist. štúdiu Katechetika 3 v utorky od 13:00 hod. Link na pripojenie v MS Teams je v moodle pri predmetoch.

Rozvrh prezenčného štúdia je zverejnený na stránke fakulty:

Rozvrh

 

Ekumenická modlitba za mier 8.3.2022 o 18:00 hod. Aula Beliana v Banskej Bystrici- spoluorganizuje naša katedra:
 

 

 


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh

Absolventi