Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál. 

 

Rozvrh prezenčného štúdia je zverejnený na stránke fakulty.

Termíny dištančného štúdia na zimný semester v akademickom roku 2021/22

 (od 9:30 do 14:50 alebo kratšie podľa finálnej tabuľky, bude zverejnená do 20.9.2021 v časti rozvrhy): 

24.9.2021 a 22.10.2021 - 1. až 4. ročník,

8.10.2021 - všetky ročníky, 

12.11.2021 - 1., 2. a 5. ročník, 

26.11.2021 - 1., 2. a 4. ročník,

10.12.2021 - 1. a 2. ročník.

Opatrenia, ktoré súvisia s účasťou na výučbe, sledujete na stránke fakulty, ako aj všeobecné platné nariadenia. 

Rozvrh

 

 

 

 


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh

Absolventi