Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

 

Pozývame Vás na konferenciu pri príležitosti výročia Pedagogickej fakulty VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ, ktorá sa uskutoční na PF UMB dňa 10.4.2019

 od 13:00 hod. bude na katedre konferencia "Diakonia v cirkevnej praxi".


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.