Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál. 

Milí študenti, do odvolania prebieha výučba na PF UMB online - dištančnou formou cez moodle a podľa online rozvrhu - prostredníctvom rôznych aplikácií (MS Teams, zoom, skype a pod.). Podrobnosti máte v moodle pri každom predmete a v rozvrhu online výučby, ktorý priebežne aktualizujeme. Link na aktuálny online:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NyX5c295AK1bHiwBuHYSHnGsNDc_5QwwO-8461-GrO4/edit#gid=218822147 

 

 

 


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.