Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

 

Pozývame Vás na permanentný 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ od februára 2019 - ohláste sa mailom a príďte kedykoľvek

13.12.2019 o 10:00 hod. na katedre - Záverečná oponentúra projektu Kega "Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (č. 042UMB-4/2018č. 042UMB-4/2018) https://www.detm.org/media/upload/pagefiles/Diakonika_text_A5_final.pdf

 


Bulletin katedry 2018 na stiahnutie

 

V poslednom bulletine sme priniesli svedectvo absolventky Ivanky zo Srbska.