Aktuality

3.3.2021 Konferencia katedry 2.3.2021 s ústrednou témou "Teológia po skúsenosti s pandémiou" - záznamy z niektorých online prednášok sú na Streame, ktorý je dostupný študentom UMB cez prihlásenie sa do Outlooku so študentskou adresou:

 1. Prof. ThDr.  PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. Mor, pliagy a apokalyptika
 2. Prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. Posun v detských (pre)konceptoch dobra/zla: porovnanie obdobia pred a po 1.vlne pandémie COVID-19
 3. Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. Pandémia, monizmus a teológia
 4. Doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. Misijné poslanie cirkvi a jeho napĺňanie v období Covidu
 5. Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. a PhDr. Ján Holonič, PhD., MBA, LL.M.: Akcenty environmentálnej teológie v kontexte skúsenosti s pandémiou COVID-19
 6. Prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD.: Epidémia v optike znamenia čias
 7. ThDr. Ioan D. Lakatos, PhD.  Ako pastoračne slúžiť počas pandémie
 8. Mgr. Daniela Masariková, PhD. Teologické zhodnotenie podpory kresťanského spoločenstva prostredníctvom online nástrojov a možnosti ich hybridného využitia v štandardných situáciách
 9. Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD. Pandémia v dejinách
 10. Mgr. Aleš Zástěra: Pandemie a její praktické důsledky
 11. Mgr. Michal Šalaga, PhD. Kde sa maximálne šesť osôb zhromaždilo v mojom mene
 12. Mgr. Miloš Masarik, PhD. Reflexia pandémie vo vybraných evanjelikálnych dôrazoch zvestovania. Trvalý alebo prechodný vplyv na evanjelikálnu teológiu?
 13. PhDr. Anna Masariková Potreba prevencie sexuálneho zneužívania detí v dôsledku izolácie rodín v pandemickom období
 14. Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. Čo odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vedúcim náboženským činiteľom v súvislosti s COVID-19

24.9.2020 Rozvrh


10. 1. 2020 Termíny dištančného štúdia v letnom semestri 2019/2020
 • 7. 2. 2020, 21. 2. 2020, 6. 3. 2020, 20. 3. 2020, 3. 4. 2020, 24. 4. 2020

18. 9. 2019 Termíny dištančného štúdia
 • 27. 9. 2019, 11. 10. 2019, 25. 10. 2019, 15. 11. 2019, 29. 11. 2019 a 13. 12. 2019

2.9.2019

Dokumenty k zápisu 2019-2020


19.8.2019

Štátne skúšky v akad. roku 2018/2019 opravný termín!!!

Magisterské skúšky    2. termín       23. augusta 2019 o 9.00 hod.

Bakalárske skúšky:   2. termín       26. augusta 2019 o 9.00 hod.

 


24.2.2019 Venujte 2% na združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike

 


7.2.2019 Deň otvorených dverí 13.2.2019
1.11.2017 Pozvánka
 • Radi by sme Vás pozvali na Deň otvorených dverí na Katedre teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v stredu 8. 11. 2017.

  Pán prof. Procházka bude mať otvorenú prednášku o témach štúdia teológie o 10:30 hod. (trieda 207 na KTK), po ktorej bude nasledovať premietnutie videa o činnostiach katedry (20 min.).

  Záujemcovia sa predtým môžu zúčastniť prednášok:

 • prof. Procházku z Pastorálnej teológie v 3. ročníku (trieda 209 od 8:15 do 9:45 hod.), 
 • doc. Hanesa z predmetu Osobnosť teológa v 1. ročníku (trieda 205 od 8:15 do 9:45 hod.),
 • prof. Hanesovej z Anglického jazyka (trieda 205 od 9:50 do 10:30 hod.),
 • Dr. Šoltésovej z Diakonie v 2. ročníku  (trieda 207 od 9:50 do 10:30 hod.).

Počas prednášok bude v zasadačke katedry pripravené malé občerstvenie. Môžete osloviť učiteľov a študentov, pýtať sa otázky, a to nielen o štúdiu, ale aj o živote na katedre a v Banskej Bystrici.

Ste všetci srdečne vítaní.


 

 


13.9.2017 Rozvrh


2.3.2017 Aktualizácia rozvrhu


23.2.2017

Na konferencii s názvom Cirkev ako communio viatorum, ktorá sa bude konať na KTK PF UMB 2. marca 2017, si budeme pripomínať päťsté výročie Lutherovej reformácie. Chceme sa venovať téme z perspektívy reformačného princípu „ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei“.

Pozvánka: http://www.detm.org/media/upload/pagefiles/Cirkev_ako_communio_viatorum_pdf.pdf

http://www.detm.org/media/upload/pagefiles/Cirkev_ako_communio_viatorum.jpg10.-11.2.2017 Deň otvorených dverí

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o štúdium,

pozývame Vás na Deň otvorených dverí na Katedru teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční dňa 10. a 11. februára 2017 (piatok a sobota) v čase od 9.30 do 14.00 hod.

http://www.pdf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/oznamy-pre-uchadzacov/den-otvorenych-dveri-pf-umb-2017.html3.2.2017 TERMÍNY DIŠTANČNÉHO ŠTÚDIA V LETNOM SEMESTRI 2016/2017

Bloky dištančnej výučby v piatky budú v týchto dňoch (končiacim študentom končí výučba skôr podľa harmonogramu štúdia):

17. februára 2017
3. marca 2017
17. marca 2017
31. marca 2017
21. apríla 2017
5. mája 2017

 

3.10.2016

Deň otvorených dverí na katedre bude dňa 11.11.2016 v piatok (10.00 – 14.00 hod.) na tému Teológia ako praktická veda.  Ste srdečne vítaní!

Poverení členovia katedry budú moderovať úvodné informácie o štúdiu na katedre (10:00-10:40). Nasledovať budú prezentácie prednášok vybraných predmetov študovaných v št. programe Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) a v št. programe Evanjelikálna teológia (Mgr.) - (10:50-11:20). Osobné konzultácie s uchádzačmi o priebehu štúdia – kreditový koordinátor katedry Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D. (12:00-14:00). Viac informácií: jaroslav.madar@umb.sk, 048/4464916.


21.1.2015 Pozvánka na medzinárodnú vedeckú teologickú

8.8.2016

opravný termín ŠS: bakalárske štátne skúšky 23. augusta 2016 o 10:00 hod. (termín doplnený kvôli počtu prihlásených študentov)

a magisterské štátne skúšky 24.augusta 2016 o 13:30 hod.

Obhajoby PhD.:  24.augusta 2016 o 9:30 hod.

1.4.2016

Štátne skúšky:

- magisterské 16.máj 2016 o 10:00 hod.

- bakalárske 17.máj 2016 o 9:00 hod.


14.12.2015 Bulletin
 • Vážení absolventi, spolupracovníci a priatelia Katedry teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici!
  Radi by sme Vám a Vašim bratom a sestrám v cirkevných zboroch, na mládežiach a v paracirkevných organizáciách dali do pozornosti náš katedrový ​B​ulletin,​ ktorý podrobne informuje o možnosti štúdia a profile absolventa štúdia teológie, ktoré ponúkame.
  Prajeme Vám z katedry požehnané​ ​vianočné sviatky​ a Nový rok 2016​​!​


21.1.2015 Pozvánka na medzinárodnú vedeckú teologickú konferenciu
17.12.2012

Knižnica

 •  Milí priatelia, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujete našu katedru svojimi príspevkami pre jej knižničný projekt! Chceli by sme vám z celého srdca poďakovať za všetky vaše dary. Každý centík je naplno využívaný pre fungovanie knižnice. Tento rok nám vaše príspevky pomohli zabezpečiť teplo, svetlo a vôbec fungovanie knižnice. Na budúci rok sa modlíme za možnosť zatepliť celú budovu a vybudovať také prepotrebné podkrovie. Myslíme na každého z vás osobne. Týmto spôsobom však chceme poďakovať aj tým, ktorí nám posielajú svoje dary anonymne. Ste veľmi vzácni pre našu službu.

20.12.2011 Poďakovanie sponzorom katedry teológie a katechetiky


29.11.2011Prezentácia KTK:


 30.9.2011

Informačné listy predmetov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia sú zverejnené na stránke Pedagogickej fakulty www.pdf.umb.sk. Zoznam platí pre všetkých študentov našej katedry prijatých od roku 2009/10, teda aj pre študentov prijatých v tomto školskom roku 2011/12.
Po otvorení hlavnej stránky si vyberte na hornej modrej lište záložku Štúdium a po jej rozbalení kliknite na 5. záložku pod názvom Informačné listy. Automaticky Vám program ponúkne otvorenie zoznamu, v ktorom si nájdete svoj študijný program:
Študijné programy pre študentov, ktorí boli prijatí v ak. roku 2009/2010
Link: http://www.pdf.umb.sk/studium/iinformacne-listy-predmetov/studijne-programy-pre-studentov-ktori-boli-prijati-v-ak-roku-2009-2010.html


1.9.2011

Zmena názvu katedry

 • S účinnosťou od 1.9.2011 sa mení názov katedry z Katedra evanjelikálnej teológie a misie na Katedra teológie a katechetiky. K zmene názvu pristúpila Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, vzhľadom k novoakreditovaným študijným programom teológie a náboženskej výchovy.
 • V súčasnosti katedra garantuje študijné programy:
  • Evanjelikálna teológia a misia (1. stupeň - Bc.)
  • Evanjelikálna teológia (2. stupeň - Mgr., ThDr.)
  • Teológia (3. stupeň - PhD.)
  • Náboženská výchova (1. stupeň - Bc.)
  • Náboženská výchova (2. stupeň - Mgr., PaedDr.)

 26.11.2010

Oznam

 • Katedra ETM PF UMB v Banskej Bystrici pripravila magisterské štúdium evanjelikálnej teológie v študijnom programe 2. st. Vš štúdia Evanjelikálna teológia a doktorandské štúdium 3. st. Vš štúdia Teológia (PhD.) Ďalej pripravila bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe 1. a 2. st. Vš štúdia Učiteľstvo náboženskej výchovy. Programy schválila Vedecká rada Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a boli odoslané na posúdenie Akreditačnej komisii. Pokiaľ bude výsledok kladný, predpokladáme možnosť prihlásiť sa na tieto študijné programy už v nasledujúcom akademickom roku 2011-2012.

 

Rozvrh

Absolventi