Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Kontakt: pavel.prochazka@umb.sk; tel. 048-4464915 mobil: 0908-779459

Pôsobenie na Pedagogickej fakulte UMB:
 

1993 - 1997 katedra evanjelikálnej teológie a misie, odborný asistent, praktická teológia

1997 - 2002 vedúci katedry evanjelikálnej teológie a misie

2002 - 2004 prodekan pre zahraničné vzťahy

2003 mimoriadny profesor (podľa Zák 131/2002, Z.z. § 75)

2005 vedúci katedry evanjelikálnej teológie a misie do 31.7.2009

2009 mimoriadny profesor evanjelikálnej teológie

2010 profesor

Publikačná, vedecká a pedagogická činnosť

Rozvrh

Absolventi