Kurikulum náboženskej výchovy pre štátne školy

Nasledujúce dokumenty sú pracovnými dokumentami, ktoré sú navrhnuté, do nového kurikula náboženskej výchovy evanjelikálnych cirkví pre štátne školy v SR. Niektoré z nich predstavujú len poznámky z procesu tvorby tohto kurikula. V tomto zmysle sú to len “surové” materiály. Do slovenskej verzie sme ich zaradili preto, aby naši učitelia mohli sledovať proces, akým sa kurikulum tvorí. Sú súčasťou aj anglickej verzie tejto stránky, aby ktokoľvek, kto ich nájde, ich mohol použiť pri príprave vlastného kurikula. Priebežne pokračujeme v práci na týchto dokumentoch a postupne ich aktualizujeme.

Filozofia a ciele (01)

Dieťa (02, 03, 04)

Štruktúra kurikula – kategórie tém (13)

 • Apologetika a doktríny (06, 06a)
 • Duchovné otázky (07, 07a)
 • Kresťanský životný štýl (08, 08a)
 • Pastorálne témy (09, 09a)
 • Problémy súčasného sveta/globálne problémy (10 ,10a)
 • Svetové náboženstvá (výberové) (11)
 • Cirkevné dejiny (výberové) (12)

Texty a témy:

 • Stará zmluva (14)
 • Život a učenie Ježiša (15, 15a)
 • Podobenstvá (16)
 • Skutky (17)
 • Sviatky (18)

Návrh osnov: Témy pre jednotlivé vekové skupiny

 • Vek 6 - 8 (19, 19a, 19b)
 • Vek 8 - 10 (20, 20a)
 • Vek 10 – 12 - tweenageri (21, 21a)
 • Vek 12 – 15 - teenageri (22)
 • Návrh tém pre vekovo zmiešanú skupinu (23)