Home

Evanjelium je Božia moc na spásu

Boh povoláva novú generáciu vedúcich pracovníkov, ktorí dávajú svoje odovzdanie, energiu a kreativitu do služieb Jeho kráľovstva. Sú pripravení zasiahnuť ľudí evanjeliom, poznajú ich kultúru a jazyk. Chcú, aby ich život za niečo stál.  

Vážení absolventi, spolupracovníci a priatelia Katedry teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici!

Radi by sme Vám a Vašim bratom a sestrám v cirkevných zboroch, na mládežiach a v paracirkevných organizáciách dali do pozornosti náš​ katedrový ​B​ulletin,​ ktorý podrobne informuje o možnosti štúdia a profile absolventa štúdia teológie, ktoré ponúkame.