Aktuality

Aktuality

25.11.2013

Prezentácia


10.10.2013

Rozvrh26.9.2012

Knižnica


20.9.2013

Knižnica


18.9.2013

Rozvrh


17.12.2012

Knižnica

 •  Milí priatelia, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujete našu katedru svojimi príspevkami pre jej knižničný projekt! Chceli by sme vám z celého srdca poďakovať za všetky vaše dary. Každý centík je naplno využívaný pre fungovanie knižnice. Tento rok nám vaše príspevky pomohli zabezpečiť teplo, svetlo a vôbec fungovanie knižnice. Na budúci rok sa modlíme za možnosť zatepliť celú budovu a vybudovať také prepotrebné podkrovie. Myslíme na každého z vás osobne. Týmto spôsobom však chceme poďakovať aj tým, ktorí nám posielajú svoje dary anonymne. Ste veľmi vzácni pre našu službu.

29.2.2012

Oznam24.1.2012

Oznam20.12.2011 Poďakovanie sponzorom katedry teológie a katechetiky
29.11.2011Prezentácia KTK:

 30.9.2011


Informačné listy predmetov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia sú zverejnené na stránke Pedagogickej fakulty www.pdf.umb.sk. Zoznam platí pre všetkých študentov našej katedry prijatých od roku 2009/10, teda aj pre študentov prijatých v tomto školskom roku 2011/12.
Po otvorení hlavnej stránky si vyberte na hornej modrej lište záložku Štúdium a po jej rozbalení kliknite na 5. záložku pod názvom Informačné listy. Automaticky Vám program ponúkne otvorenie zoznamu, v ktorom si nájdete svoj študijný program:
Študijné programy pre študentov, ktorí boli prijatí v ak. roku 2009/2010
Link: http://www.pdf.umb.sk/studium/iinformacne-listy-predmetov/studijne-programy-pre-studentov-ktori-boli-prijati-v-ak-roku-2009-2010.html

1.9.2011

Zmena názvu katedry

 • S účinnosťou od 1.9.2011 sa mení názov katedry z Katedra evanjelikálnej teológie a misie na Katedra teológie a katechetiky. K zmene názvu pristúpila Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, vzhľadom k novoakreditovaným študijným programom teológie a náboženskej výchovy.
 • V súčasnosti katedra garantuje študijné programy:
  • Evanjelikálna teológia a misia (1. stupeň - Bc.)
  • Evanjelikálna teológia (2. stupeň - Mgr., ThDr.)
  • Teológia (3. stupeň - PhD.)
  • Náboženská výchova (1. stupeň - Bc.)
  • Náboženská výchova (2. stupeň - Mgr., PaedDr.)

 26.11.2010

Oznam

 • Katedra ETM PF UMB v Banskej Bystrici pripravila magisterské štúdium evanjelikálnej teológie v študijnom programe 2. st. Vš štúdia Evanjelikálna teológia a doktorandské štúdium 3. st. Vš štúdia Teológia (PhD.) Ďalej pripravila bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe 1. a 2. st. Vš štúdia Učiteľstvo náboženskej výchovy. Programy schválila Vedecká rada Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a boli odoslané na posúdenie Akreditačnej komisii. Pokiaľ bude výsledok kladný, predpokladáme možnosť prihlásiť sa na tieto študijné programy už v nasledujúcom akademickom roku 2011-2012.